top of page

Pan-Ko olarak kişisel verilerin korunması, saklanması, paylaşılması ve imhası ile ilgili politikalarımızı aşağıdaki dökümak ikonlarına tıklayarak indirebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ AKTARIM POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

GENEL AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ  VE GİZLİLİK POLİTİKASI

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

bottom of page